Sanofi

Factoren & oorzaken

Obstipatie kan, naast ziekte, veroorzaakt worden door:

Lichamelijke Factoren

  • Hogere leeftijd en lichamelijke inactiviteit
  • Hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap en menopauze
  • Een groot gebrek aan lichaamsbeweging, vooral bij oudere mensen

Psychologische Factoren

Stress of zorgen; de drang om naar het toilet te gaan negeren

Bij oudere mensen lijkt obstipatie verband te houden met een afname van de lichamelijke activiteit, maar ook andere factoren zoals voeding en medicijnen (die bijwerkingen kunnen hebben die obstipatie veroorzaken) kunnen een rol spelen.
Op obstipatie.eu vindt u nog meer informatie over de oorzaken van obstipatie

Overige informatie